top of page

Wat gebeurt er met jouw donatie?

De VOS is een voorstander van transparantie, en daarom bieden wij graag inzicht in de uitgaven van de donaties die jaarlijks binnenkomen.

 

Wat gebeurt er met de donaties die jaarlijks binnenkomen bij de VOS?

De donaties worden als volgt besteed:

 • Vaste bijdrage voor Drs. Vijfje

 • Evenementen oud-leden
  Het streven is om dit ~30% van de jaarlijkse donaties te laten zijn

 • Reservering lustrum

 • Bankkosten

 • Reservering voor ongeplande bijdrages aan Vijfje

Waarom worden de donateursgelden niet rechtstreeks en volledig aan Vijfje betaald?

Tot aan 2017 was dit daadwerkelijk het geval. De oud-leden kregen echter vanuit Vijfje zelf niet de aandacht die zij verdienden, waardoor er helaas een langere periode weinig binding is geweest van oud-leden met Vijfje.

 

Daarom is er besloten om een stichting op te richten speciaal voor de oud-leden: de VOS. Belangrijke voorwaarde daarbij was dat de VOS een onafhankelijke stichting is. Een aantal voordelen van een (onafhankelijke) oud-leden stichting zijn:

 • De VOS kan er specifiek op focussen om de leden die nu afzwaaien als Vijfje lid beter te binden en dus (hopelijk) voor langere tijd als donateur aan de vereniging verbonden te houden.

 • Onafhankelijkheid stelt de VOS in staat om op onregelmatige basis een grote(re) en zichtbare bijdrage aan Vijfje te kunnen leveren. Juist wanneer Vijfje het hard nodig heeft, kan de VOS inspringen om te helpen.

 

We stellen onszelf weliswaar tot doel om Vijfje waar mogelijk te ondersteunen, maar de focus ligt op de oud-leden. Vijfje beslist dus niet mee over de VOS, waar zij voor staat en wat er met de donateursgelden gebeurt. Uiteraard zijn er wel afspraken tussen de VOS en Vijfje gemaakt over het laten terugvloeien van de donateursgelden. Dat lichten we hieronder verder toe.

 

Welke termijn afspraken zijn er tussen Vijfje en de VOS gemaakt?

 • De VOS zal jaarlijks een vast bedrag aan Vijfje ten behoeve van donateursbijdragen overmaken, die ook begroot kan worden.

 • De intentie van de VOS is om de inkomsten uit donaties te verhogen. Indien op een gegeven moment blijkt dat de VOS hierin succesvol is, dan zal er ook een hogere vaste donateursbijdrage naar Vijfje terugvloeien.*

*de exacte financiële afspraken zijn voor donateurs op verzoek beschikbaar.

bottom of page