top of page

Overzicht donaties VOS aan Vijfje

Naast de jaarlijkse bijdrage, heeft de VOS ook meerdere malen Vijfje uit de brand geholpen in moeilijke tijden of bij onvoorziene situaties, zoals bijv:

  • De VOS draagt bij aan het 4e lustrum door een aantal items te sponsoren tijdens de lustrumweek (seizoen 22/23)

  • De VOS heeft een significant bedrag gedoneerd ten behoeve van de aanschaf van de nieuwe Vijfje bus (seizoen 21/22)

  • De VOS is de vereniging 500€ tegemoet gekomen in de afboeking van een openstaande debiteur die is ontstaan toen er juridische hulp is ingeroepen tijdens het onderzoeken van de haalbaarheid van het realiseren van een nieuw clubhuis. (seizoen 21/22)

bottom of page